Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα  την 28-7-1971 και είναι Δικηγόρος  στον ΄Αρειο Πάγο και Δικαστικός Γραφολόγος. Σπούδασε στη Γαλλία και τo έτος 1994 έλαβε από το  Universite de Lille II  το  Dimplome d’ Etudes Universitaires Generales. Το 1998 έλαβε από το  Universite Paris VIII  το δίπλωμα Licence en Droit και το 1999 έλαβε από το Universite Paris VIII τo δίπλωμα Maitrise  en Droit. Τo  έτος 2007 έλαβε το Δίπλωμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Γραφολογίας, έγινε μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Γραφολογίας καθώς και μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Γραφολογίας. ΄Ελαβε ειδίκευση στην Δικαστική Γραφολογία και φοίτησε εις κύκλο μαθημάτων  Πραγματογνωστικής   Γραφολογίας στο  Ιταλικό Ιδρυμα Ιstituto Grafologico Girolamo Moretti. Από το έτος 2002 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά  και το έτος 2017 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. αυτού. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org