ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης: 25.07.1965     
Εθνικότητα: Ελληνική       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1983-1988     NOMIKΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1992 έως σήμερα      Δικηγόρος Πειραιά. ( ΑΜ 2140 ΔΣΠ)  Σύμβουλος ΔΣΠ,   Υπεύθυνος Επιτροπής Πληροφορικής και Τεχνικός Σύμβουλος  ΔΣΠ.
Επαγγελματική Εξειδίκευση : Εμπράγματο και Oικογενειακό Δίκαιο.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΑΓΓΛΙΚΗ : LOWER OF CAMBRIDGE
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ : MITTELSTUFE

Η/Υ    Key CERT IT Basic Plus
(6 Ενότητες: Word, Excel, Internet, Powerpoint, Windows, Access): Άριστη γνώση.
Outlook: Άριστη γνώση.
IBM SPSS: Άριστη γνώση.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org