Παναγιώτης Πετρόπουλος

Ο Παναγιώτης Πετρόπουλος γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά  το έτος 1985 και από το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1989. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο (1990-1991) και στο Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο (1994-1995), στα Πανεπιστήμια PARIS ΙΙ και PARIS Ι. Έχει επίσης πραγματοποιήσει ευδόκιμη άσκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1993-1994). Πρώτευσε στις εξετάσεις ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά και έγινε Δικηγόρος το έτος 1992.

Είναι ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου «Παναγιώτης Πετρόπουλος και συνεργάτες», με έδρα των Πειραιά, το έτος 2000. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, μεταξύ των οποίων και το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2004). Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων και μελετών σε νομικά περιοδικά. Είναι ο εν ενεργεία διευθυντής σύνταξης του περιοδικού «Πειραϊκή Νομολογία», έκδοσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά και Γενικός Γραμματέας του Πειραϊκού Συνδέσμου επί δυο θητείες. Έχει επίσης διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά επί μια θητεία, ενώ είναι ο εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org