Γεώργιος Καραμιζάρης

Ο Γεώργιος Π. Καραμιζάρης είναι Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Π. και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 1968. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, από το 1991 ως ασκούμενος Δικηγόρος και από το 1993, ως Δικηγόρος. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Αρρένων Πειραιώς -  SAINT PAUL, το έτος 1985. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το έτος 1991.

Διατελέσας σε θέσεις ευθύνης : Κατά την περίοδο 1996-1998, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Πειραιώς, κατά τις περιόδους 2007-2008 και από 2011, έως και σήμερα ως Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π., κατά την περίοδο 2010-2012 ως Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ο.Δ.Ε.Σ.Σ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά το έτος 2011, ως Μέλος της ομάδας εργασίας του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλησης  για την Απλούστευση της ροής πολιτικής και ποινικής διαδικασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά το έτος 2012 ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου της Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, κατά την περίοδο 2014-2016 ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων του αρ.15 του Ν.4194/2013, κατά την περίοδο 2014, έως και σήμερα ως Εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στην ομάδα του Έργου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Λειτουργούντος Κτηματολογίου, κατά την περίοδο 2019, έως και σήμερα ως Μέλος της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org