Παναγιώτα Μπουρλετίδου

Η Παναγιώτα Μπουρλετίδου γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε και κατοικεί στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά και της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά, είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασκεί δικηγορία από το έτος 1995 και από το 1998 μέχρι σήμερα, διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη του Πειραιά, αναλαμβάνοντας υποθέσεις αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Διατηρεί εξωτερική συνεργασία με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Eurobank-Ergasias Α.Ε. και διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το έτος 2014 μέχρι σήμερα είναι Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και εκτελεί χρέη Διευθύντριας του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.).


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org