Βασίλης Βερνίκος

Ο Βασίλης Βερνίκος είναι δικηγόρος ασχολούμενος με το ναυτικό δίκαιο από το 1987, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΕΡΝΙΚΟΣ.

Αφού απέκτησε εργασιακή εμπειρία σε ναυτιλιακή δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου για μερικά έτη, ασκεί έκτοτε δικαστηριακή δικηγορία ναυτικού δικαίου, ενεργώντας για λογαριασμό πλοιοκτητών,  αλληλοασφαλιστικών οργανισμών πλοιοκτητών, ναυλωτών, ασφαλιστών πλοίου και φορτίου, θαλάσσιων αρωγών, και άλλων που παρέχουν υπηρεσίες στη ναυτιλία, καθώς και αλλοδαπών δικηγορικών γραφείων, σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση και διαφορά σχετική με τη ναυτιλία.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, και τακτικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις συνδιασκέψεις και εκδηλώσεις της Comite Maritime International τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει παρακολουθήσει και υπάρξει ομιλητής σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια του ναυτικού δικαίου. Ομιλεί την αγγλική και την γαλλική.     


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org