Αντώνης Κουτσοφιός

Ο Αντώνιος Ε. Κουτσοφιός, απέκτησε το πτυχίο νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό “Αριστα” το έτος 1978. Εν συνεχεία παρηκολούθησε μαθήματα για την λήψη πτυχίου Master στο ναυτικό και το διεθνές δίκαιο στο University College του Λονδίνου (UCL), τον οποίο τίτλο έλαβε τον Οκτώβριο του 1979.

Ακολούθησε η περίοδος της θητείας του στο Πολεμικό Ναυτικό, μετά δε την περίοδο της ασκήσεώς του έδωσε με επιτυχία εξετάσεις προς απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητος τον Νοέμβριο του 1982 και έκτοτε ασκεί το δικηγορικό  λειτούργημα ως Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Ο κ. Κουτσοφιός είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το έτος 1992, από δε το έτος 1993 κατέστη εταίρος της γνωστής δικηγορικής εταιρίας του Πειραιά Ν. ΓΩΓΙΟΣ - Α. ΝΑΣΙΚΑΣ, που ιδρύθη τον Οκτώβριος του 1977, της  οποίας και είναι συνδιαχειριστής. Ειδικεύεται στο ναυτικό και το ασφαλιστικό δίκαιο.

Ο κ. Κουτσοφιός ασχολείται κυρίως με δικαστικές διαδικασίες στον τομέα του ασφαλιστικού δικαίου (θαλασσίου και χερσαίου) και εμφανίζεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, σε μείζονες υποθέσεις αφορώσες κυρίως τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Χαίρει εκτιμήσεως στον τομέα του και μεταξύ των συναδέλφων του που τον συμβουλεύονται σε περίπλοκα νομικά ζητήματα και έχει κατά καιρούς διενεργήσει διαλέξεις επί ενδιαφερόντων νομικών θεμάτων. Λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει, ο κ. Κουτσοφιός επίσης συχνά καλείται να χορηγήσει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων ασφαλίσεως, μεταξύ άλλων από ασφαλιστές των Lloyd’s του Λονδίνου (ιδιαίτερα Αντασφαλιστές) και από γνωστές αντασφαλιστικές εταιρίες.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org