Γιάννης Β. Σαραντίτης

Ο Ιωάννης (Γιάννης) Σαραντίτης είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Σαραντίτης», και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.  Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής Αθηνών, καθώς και πτυχίου LLB από το Πανεπιστήμιο του Buckingham της Μεγάλης Βρετανίας.

Από το 2003, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας, δια μέσω της εταιρίας του W Marine.  Κατά το παρελθόν έχει δραστηριοποιηθεί επενδυτικά στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.   Επίσης, από το έτος 2009 είναι επίτιμος Πρόξενος του Βασιλείου της Νορβηγίας στον Πειραιά.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org